Del på:

Medlemsrapportering fra klubbene

I henhold til NKFs lov fastsetter forbundsstyret rutiner og frister for medlemsrapportering. Det benyttes elektronisk medlemsrapportering fra medlemsklubbene.

NKF har investert i et eget webbasert medlemsverktøy som klubbene skal bruke til medlemsrapportering og også kan bruke til avgiftsinnkreving og mye mer. Medlemsverktøyet er inkludert i medlemskontingenten og inneholder bl.a. systemer for;

 • Uforpliktende innmelding til klubb via web - profesjonell mottakelse/registrering
 • Personlig profil og innlogging gjør at hvert medlem selv kan oppdatere egen kontaktinfo, verve medlemmer/familie, sjekke saldo, gradering, handle på webshop, ajourføre medlemsforsikring m.m.
 • Kommunikasjonskanal til enkeltmedlemmene pr. e-post og SMS hvor bl.a. instruktørene kan kommunisere med og administrere sitt treningsparti
 • Graderinger ajourføres pr. medlem (evt. via klubbens stilartsorganisasjon)
 • PDF faktura og AvtaleGiro løsning for kontingent, treningsavgift og webshop. (Månedlig AvtaleGiro er erfaringsmessig den klart mest suksessfulle måten å inndrive avgifter på)
 • Helautomatisk faktura- og purresystem med reskontro
 • Klubbens egen webbutikk
 • Ny medlemsforsikring med mulighet for individuell oppgradering
 • Sponsormodul
 • Administrasjon av frivillige, for eksempel finne sanitetspersonell til stevne
 • Og mer vil komme...

Fakturering av klubbenes medlemskontingent til NKF:

Medlemsrapportering skal skje elektronisk i NKFs medlemsverktøy. Med dette som fakturagrunnlag faktureres klubbene ved hovedforfallsdatoer;

 • 15. mars
 • 15. oktober

Gebyr ved manglende medlemsrapportering:

Med hjemmel i NIFs lov §11-1 er det innført gebyr for klubber som unnlater å innsende medlemsrapport ved hovedforfallsdatoene. Ved oversittelse av fristen med 15 dager faktureres et gebyr på kr. 500,- og ved ytterligere oversittelse med 2 mnd. faktureres gebyr på kr. 1.000,- i tillegg. Ordningen ble gjort gjeldene f.o.m. 15. okt. 2007.

Ved skyldig kontingent i mer enn 1 år etter forfall kan klubber bli strøket, jmf. NIF og NKFs lover.


Etterfakturering i.f.t. Idrettsregistreringen

Klubber som i NIFs Idrettsregistrering oppgir høyere medlemstall enn i medlemsrapporten til NKF vil bli etterfakturert for differansen når Idrettsregistreringen er endelig. Det er derfor viktig å samordne medlemsrapporter til NKF og NIFs årlige Idrettsregistrering. Ordningen ble gjort gjeldende f.o.m. 15. mars 2008.

I NKFs medlemsverktøy for klubbene er det bare å ta ut rapport i funksjonen ”medlemsstatistikk” og bruke denne ved Idrettsregistreringen. Da blir det ingen differanse.

Publiseringsdato: 25-MAY-10 Ann Hoffmann Utskriftsvennlig versjon
                                        Besøksadresse: Sognsveien 75 K, 5.etg., Oslo.       Telefon: 9820KAMP (5267)      E-post: post@kampsport.no